Wystawa

Testsea prowadzi zespół badawczo-rozwojowy

Testsea posiada zespół badawczo-rozwojowy złożony z lekarzy i mistrzów z profesjonalnymi pracownikami i zapleczem sprzętowym. Zdolność produkcyjna
rekombinowany antygen osiągnął 18 g/ miesiąc.

Zapraszamy na różne znane wystawy w kraju i za granicą